aaa

 

   

 
Č. zmluvy Druh  Typ  Predmet  Dátum podpisu   Platnosť do:  Zmluvné strany  Hlavná/dodatok  Celk. cena  dokument