Faktury došlé str. 10

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:1814200090
Dodávateľ:Pow-en, a.s. Bratislava
IČO:43860125
Celková cena:12,22
Stav zaplatenia: uhradená
Dátum vystavenia:7.1.2014
Text dodávateľskej faktúry:el.energia klub
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:1814200091
Dodávateľ:Pow-en a.s. Bratislava
IČO:43860125
Celková cena:32,21
Stav zaplatenia: uhradená
Dátum vystavenia:7.1.2014
Text dodávateľskej faktúry: el.energia OÚ,KD
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:0020140249
Dodávateľ:KEO, s.r.o. Záhorce
IČO:36739464
Celková cena:13,50
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:10.1.2014
Text dodávateľskej faktúry:aktualizácia 1/2014
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:0114005301
Dodávateľ:LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava
IČO:31396674
Celková cena:416,98
Stav zaplatenia: uhradená
Dátum vystavenia:13.1.2014
Text dodávateľskej faktúry: za stravné kupóny
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 201412
Dodávateľ:Služby Šarovce, p.o.
IČO: 36103080
Celková cena:21,96
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:20.1.2014
Text dodávateľskej faktúry: vývoz triedeného odpadu
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 7446153991
Dodávateľ: SPP, a.s. Bratislava
IČO:35815256
Celková cena: -520,31
Stav zaplatenia: uhradená
Dátum vystavenia: 3.2.2014
Text dodávateľskej faktúry: vyúč.plynu - preplatok
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:89934313
Dodávateľ:PORADCA s.r.o. Žilina
IČO:36371271
Celková cena:9,30
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:27.1.
Text dodávateľskej faktúry:publikácie zmeny v sociálnom poistení
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:0329140048
Dodávateľ:Tekovská ekologická s.r.o.
IČO:34131451
Celková cena:167,07
Stav zaplatenia: uhradená
Dátum vystavenia: 31.1.2014
Text dodávateľskej faktúry: zber,preprava,zneškodňovanie TKO
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 0020140510
Dodávateľ:KEO, s.r.o. Záhorce
IČO:36739464
Celková cena: 13,50
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:31.1.2014
Text dodávateľskej faktúry: aktualizácia 2
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:7312910836
Dodávateľ: SPP a.s. Bratislava
IČO:35815256
Celková cena: 446,00
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:1.2.2014
Text dodávateľskej faktúry: dodávka zemného plynu
Dokument:

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:1814200304
Dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
Celková cena: 15,42
Stav zaplatenia: uhradená
Dátum vystavenia: 3.2.2014
Text dodávateľskej faktúry: el.energia DS
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:1814200305
Dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
Celková cena: 112,57
Stav zaplatenia: uhradená
Dátum vystavenia: 3.2.2014
Text dodávateľskej faktúry: el.energia VO
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 1814200306
Dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO:43860125
Celková cena:12,22
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia: 3.2.2014
Text dodávateľskej faktúry: el.energia klub
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 1814200307
Dodávateľ: Pow.en, a.s. Bratislava
IČO:43860125
Celková cena:32,21
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:3.2.2014
Text dodávateľskej faktúry: el.energia OÚ, KD
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:7401285113
Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s. Bratislava
IČO:35763469
Celková cena: 11,93
Stav zaplatenia: uhradená
Dátum vystavenia:8.2.2014
Text dodávateľskej faktúry: služobný mobil
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 0020140773
Dodávateľ: KEO, s.r.o. Záhorce
IČO:36739464
Celková cena:13,50
Stav zaplatenia: uhradená
Dátum vystavenia: 10.2.2014
Text dodávateľskej faktúry: aktualizácia. 03
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 03712014
Dodávateľ: RVC Nitra
IČO: 0034006656
Celková cena: 26,00
Stav zaplatenia: uhradená
Dátum vystavenia: 13.2.2014
Text dodávateľskej faktúry: publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 2758623854
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO:35763469
Celková cena: 55,42
Stav zaplatenia: uhradená
Dátum vystavenia:3.2.2014
Text dodávateľskej faktúry: telefón + internet
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:201434
Dodávateľ:Služby Šarovce p.o.
IČO:36103080
Celková cena: 21,96
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:26.2.2014
Text dodávateľskej faktúry:vývoz triedeného odpadu
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:002955
Dodávateľ:Mojetonery.sk  Bojnice
IČO: 0800555585
Celková cena:57,80
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia: 27.2.2014
Text dodávateľskej faktúry: tonery black Canon 73111
Dokument: