Faktury došlé str. 5

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 1813201999
Dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava
IČO: 43860125
Celková cena: 43,50
Stav zaplatenia: 12.7.2013
Dátum vystavenia: 2.7.2013
Text dodávateľskej faktúry: el. energia, KO OCú
Dokument:

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 1813201001
Dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava
IČO: 43860125
Celková cena: 15,43
Stav zaplatenia: 12.7.2013
Dátum vystavenia: 2.7.2013
Text dodávateľskej faktúry: el. energia, Dom smútku
Dokument:

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 1813201001
Dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava
IČO: 43860125
Celková cena: 111,65
Stav zaplatenia: 12.7.2013

Dátum vystavenia: 2.7.2013

Text dodávateľskej faktúry: el. energia, VO
Dokument:

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 1813201002
Dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava
IČO: 43860125
Celková cena: 9,84
Stav zaplatenia:12.7.2013
Dátum vystavenia:2.7.2013
Text dodávateľskej faktúry: el.energia klub
Dokument:

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 7312755581
Dodávateľ: SPP,  a.s. Bratislava
IČO: 35815256
Celková cena: 45,00
Stav zaplatenia:15.7.2013
Dátum vystavenia:2.7.2013
Text dodávateľskej faktúry:plyn
Dokument:

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 20130024
Dodávateľ:STAVBY s.r.o. Nitra
IČO: 36763977
Celková cena: 279,72
Stav zaplatenia:12.7.2013
Dátum vystavenia: 8.7.2013
Text dodávateľskej faktúry: oprava výtlkov
Dokument:

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 0329130920
Dodávateľ: Tekovská ekologická s.r.o Nový Tekov
IČO: 34131451
Celková cena: 188,65
Stav zaplatenia:12.7.2013
Dátum vystavenia: 8.7.2013
Text dodávateľskej faktúry: komunálny odpad
Dokument:

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 575809452
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763456
Celková cena:50,23
Stav zaplatenia:12.7.2013
Dátum vystavenia:8.7.2013
Text dodávateľskej faktúry: telefón + internet
Dokument:

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 0113066470
Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava
IČO: 31396674
Celková cena: 419,38
Stav zaplatenia: 8.7.2013
Dátum vystavenia: 8.7.2013
Text dodávateľskej faktúry: jedálenské kupóny
Dokument:

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 8350041562
Dodávateľ: ZVS, a.s. Nitra
IČO: 36550949
Celková cena: 2,54
Stav zaplatenia: 12.7.2013
Dátum vystavenia: 9.7.2013
Text dodávateľskej faktúry: voda
Dokument:

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 0020132286
Dodávateľ: KEO s.r.o. Záhorce
IČO: 36739464
Celková cena: 13,50
Stav zaplatenia: 23.7.2013
Dátum vystavenia: 12.7.2013
Text dodávateľskej faktúry: aktualizácie
Dokument:

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 7306840160
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s. Bratislava
IČO: 35763469
Celková cena: 12,80
Stav zaplatenia: 25.7.2013
Dátum vystavenia: 12.7.2013
Text dodávateľskej faktúry: služobný mobil
Dokument:

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 2013143
Dodávateľ: Ing. Jozef Adamkovič Topoľčany
IČO: 30887232
Celková cena: 350,00
Stav zaplatenia: 24.7.2013
Dátum vystavenia: 24.7.2013
Text dodávateľskej faktúry: audit 2012
Dokument:

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 2013145
Dodávateľ: Služby Šarovce p.o. Šarovce
IČO: 36103080
Celková cena: 21,96
Stav zaplatenia: 31.7.2013
Dátum vystavenia: 29.7.2013
Text dodávateľskej faktúry: separovaný zber
Dokument: