Faktury došlé str.6

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:1813201153
Dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava
IČO: 43860125
Celková cena:43,50
Stav zaplatenia: 13.8.2013
Dátum vystavenia:1.8.2013
Text dodávateľskej faktúry: el.energia KD, OÚ
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 1813201154
Dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
Celková cena:15,43
Stav zaplatenia:13.8.2013
Dátum vystavenia:1.8.2013
Text dodávateľskej faktúry:el. enrgia Dom smútku
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 1813201155
Dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava
IČO: 43860125
Celková cena:111,65
Stav zaplatenia:13.8.2013
Dátum vystavenia:1.8.2013
Text dodávateľskej faktúry:el.energia VO
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 1813201156
Dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava
IČO: 43860125
Celková cena:8,84
Stav zaplatenia:13.8.2013
Dátum vystavenia:1.8.2013
Text dodávateľskej faktúry:el.energia klub
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 6300142879
Dodávateľ:SPP a.s. Bratislava
IČO: 35815226
Celková cena:45.00
Stav zaplatenia:15.8.2013
Dátum vystavenia:1.8.2013
Text dodávateľskej faktúry:plyn
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 8752792754
Dodávateľ:Slovak Telekom, a,s, Bratislava
IČO: 35763469
Celková cena:53.52
Stav zaplatenia:13.8.2013
Dátum vystavenia:12.8.2013
Text dodávateľskej faktúry:telefón + internet
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 0329131109
Dodávateľ:Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov
IČO: 34131451
Celková cena: 211,32
Stav zaplatenia:13.8.2013
Dátum vystavenia:12.8.2013
Text dodávateľskej faktúry:komunálny odpad
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 7308005367
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
Celková cena: 11,93
Stav zaplatenia:21.8..2013
Dátum vystavenia:13.8.2013
Text dodávateľskej faktúry:služobný mobil
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:2013172
Dodávateľ:Služby Šarovce p.o. Šarovce
IČO:36103080
Celková cena:21,96
Stav zaplatenia:21.8.2013
Dátum vystavenia:15.8.2013
Text dodávateľskej faktúry:separoavaný zber
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:0020132578
Dodávateľ:KEO, s.r.o. Záhorce
IČO:36739464
Celková cena:54.90
Stav zaplatenia:13.8.2013 zálohovo
Dátum vystavenia:20.8.2013
Text dodávateľskej faktúry: Register obyvateľov vo Win
Dokument:

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 2013146
Dodávateľ: LAHER Erik Sedlák, Želiezovce
IČO:14079526
Celková cena:247,45
Stav zaplatenia:11.9.2013
Dátum vystavenia:28.3.2013
Text dodávateľskej faktúry: periodická prehliadka plynových spotrebičov
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:1813201362
Dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO:43860125
Celková cena:43,50
Stav zaplatenia:16.9.2013
Dátum vystavenia:2.9.2013
Text dodávateľskej faktúry: el.energia OÚ, KD
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 1813201363
Dodávateľ: Pow - en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
Celková cena: 15,43
Stav zaplatenia: 19.9.2013
Dátum vystavenia:2.9.2013
Text dodávateľskej faktúry: el.energia - Dom smútku
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 1813201364
Dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO:43860125
Celková cena:111,65
Stav zaplatenia:16.9.2013
Dátum vystavenia:2.9.2013
Text dodávateľskej faktúry: el.energia VO
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 1813201365
Dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava
IČO:43860125
Celková cena:9,84
Stav zaplatenia:16.9.2013
Dátum vystavenia:2.9.2013
Text dodávateľskej faktúry: el.energia - klub
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 7312799934
Dodávateľ: SPP a.s. Bratislava
IČO: 35815256
Celková cena:72,00
Stav zaplatenia:19.9.2013
Dátum vystavenia:1.9.2013
Text dodávateľskej faktúry: plyn OÚ, KD, klub
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:520130274
Dodávateľ: HAITEG s.r.o. Šarovce
IČO:36553379
Celková cena:249,42
Stav zaplatenia:11.9.2013
Dátum vystavenia:23.8.2013
Text dodávateľskej faktúry:oprava MR a VO
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 1753749796
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
Celková cena:50,62
Stav zaplatenia:13.9.2013
Dátum vystavenia: 3.9.2013
Text dodávateľskej faktúry: telefón + internet
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:,329131326
Dodávateľ:Tekovská ekologická, s.r. o. Nový Tekov
IČO:34131451
Celková cena:192,81
Stav zaplatenia:20.9.2013
Dátum vystavenia:10.9.2013
Text dodávateľskej faktúry:zber, preprava a zneškodňovanie komunál. odpadu
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:7309204028
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO:35763469
Celková cena:11,93
Stav zaplatenia:25.9.2013
Dátum vystavenia:12.9.2013
Text dodávateľskej faktúry: služobný mobil
Dokument: