Zmluva č. 19/2015 o zabezpečení úloh v oblasti OPP a BOZP