zmluva č: LVC0001/2011, Dexia banka Slovensko a.s.