O obci

Obec Vyšné nad Hronom leží vo východnej časti Podunajskej nížiny na ľavobrežnej nive Hrona, približne 10 km juhozápadne od okresného mesta Levice. Stred obce má nadmorskú výšku 152 m n.m Obec spadá pod Nitriansky samosprávny kraj a v roku 2012 mala 186 obyvateľov.

Prvá zmienkao obci je z roku 1264, kde sa spomína pod názvom Nogud – Nagyod. Patrila kráľovským miestodržiteľom Borosovcom, Váradyovcom a Beesovcom. V roku 1388 sa dostala do vlastníctva levického hradného panstva. V roku 1536 mala obec 13 obydlí a postupne sa rozrastala. V roku 1601 sa v obci nachádzalo už 52 domov, mlyn a fara. Pričom v roku 1720 sa už 15 domácností zdaňovalo. V 18. storočí získali tunajšie majetky Eszterházyovci. V roku 1828 sa v obci nachádzalo už 89 domov a mala 377 obyvateľov, ktorý žili hlavne z poľnohospodárstva.

V roku 1793 bol miesto starého rímskokatolíckeho kostola postavený reformovaný kostol, ktorý bol koncom minulého storočia zrenovovaný a dodnes je dominantou obce.

Pri návšteve obce Vyšné nad Hronom nadobudnete veľmi príjemný dojem malebnej, tichej dedinky, ktorá je obklopená porasteným pobrežím rieky Hron a okolitými poliami. Vynikajúcim miestom pre obyvateľov ako aj pre návštevníkov tejto idylickej dedinky je rieka Hron, ktorá vábi na dlhé romantické prechádzky a rybolov.