Oznamy

Pozvánka: 
Výbor Urbárskej spoločnosti Vyšné nad Hronom Vás pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 13.12.2014(sobota) o 17,00 h v kultúrnom dome vo Vyšnom nad Hronom.