fak

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 1813201999
Dodávateľ: Pow-en  a.s.Bratislava
IČO: 43860125
Celková cena: 43,50
Stav zaplatenia: 12.7.2013
Dátum vystavenia: 2.7.2013
Text dodávateľskej faktúry: el.energia KD.OcÚ
Dokument:

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 1813201000
Dodávateľ: 43860125
IČO: 43860125
Celková cena: 15,43
Stav zaplatenia: 12.7.2013
Dátum vystavenia:2.7.2013
Text dodávateľskej faktúry:el.energ. Dom smútku
Dokument:

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:1813201001
Dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
Celková cena:111,64
Stav zaplatenia:12.7.2013
Dátum vystavenia:2.7.2013
Text dodávateľskej faktúry:el.energ. VO
Dokument:

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:1813201102
Dodávateľ:Pow-en a.s. Bratislava
IČO:43860125
Celková cena:9,84
Stav zaplatenia:12.7.2013
Dátum vystavenia:2.7.2013
Text dodávateľskej faktúry: el.energ. klub
Dokument:

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 7312755581
Dodávateľ:SPP a.s. Bratislava
IČO: 35815256
Celková cena: 45,00
Stav zaplatenia: 15.7.2013
Dátum vystavenia:2.7.2013
Text dodávateľskej faktúry: plyn
Dokument:

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 20130024
Dodávateľ: Stavby Nitra s.r.o.
IČO: 36763977
Celková cena: 279,72
Stav zaplatenia: 12.7.2013
Dátum vystavenia: 8.7.2013
Text dodávateľskej faktúry: oprava výtlkov
Dokument:

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 0329130920
Dodávateľ:Tekovská ekologická a.s. Nový Tekov
IČO: 34131451
Celková cena: 188,65
Stav zaplatenia:12.7.2013
Dátum vystavenia:8.7.2013
Text dodávateľskej faktúry: komunálny odpad
Dokument:

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 575809452
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislav
IČO: 35763469
Celková cena:50,23
Stav zaplatenia: 12.7.2013
Dátum vystavenia:8.7.2013
Text dodávateľskej faktúry: telefón + internet
Dokument:
Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 0113066470
Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o Bratislava
IČO: 31396674
Celková cena: 419,38
Stav zaplatenia: 8.7.2013
Dátum vystavenia: 8.7.2013
Text dodávateľskej faktúry: jedélenské kupóny
Dokument:

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 8350041562
Dodávateľ: ZVS, a.s. Nitra
IČO: 36550949
Celková cena: 2,54
Stav zaplatenia: 12.7.2013
Dátum vystavenia: 9.7.2013
Text dodávateľskej faktúry: voda
Dokument: