Faktury došlé str. 4

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:1812200822
Dodávateľ:Pow-en
IČO:43860125
Celková cena:44,62 eur
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:1.8.2012
Text dodávateľskej faktúry:el.energia
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:1812200823
Dodávateľ:Pow-en
IČO:43860125
Celková cena:5,28 eur
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:1.8.2012
Text dodávateľskej faktúry:el.energia
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:1812200824
Dodávateľ:Pow-en
IČO:43860125
Celková cena:114,72 eur
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:1.8.2012
Text dodávateľskej faktúry:el.energia
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:1812200825
Dodávateľ:Pow-en
IČO:43860125
Celková cena:10,03 eur
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:1.8.2012
Text dodávateľskej faktúry:el.energia
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:63
Dodávateľ:RZMO Tekov
IČO:42043069
Celková cena:25,78 eur
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:31.7.2012
Text dodávateľskej faktúry:pečiatka pre stavebný úrad
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:0329121090
Dodávateľ:Tekovská ekologická, s.r.o.
IČO:34131451
Celková cena:211,77 eur
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:1.8.2012
Text dodávateľskej faktúry:zber,preprava, zneškodnenie odpadu
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:0741029144
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s.
IČO:35763469
Celková cena:51,01 eur
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:3.8.2012
Text dodávateľskej faktúry:telefón, internet
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:2012171
Dodávateľ:Služby Šarovce
IČO:36103080
Celková cena:21,96 eur
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:15.8.2012
Text dodávateľskej faktúry:vývoz triedeného odpadu
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:221702
Dodávateľ:Firma KOŠÍK - siete s.r.o.
IČO:36556858
Celková cena:37,56 eur
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:17.8.2012
Text dodávateľskej faktúry:embémy,poháre,štítky - šport
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:7208640756
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Celková cena:12,26 eur
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:15.8.2012
Text dodávateľskej faktúry:za služobný mobil
Dokument: