Faktury došlé str.7

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:200913
Dodávateľ:Ing. Molnár, projektová kancelária, Želeiezovce
IČO: 30068151
Celková cena:100,00
Stav zaplatenia:2.10.2013
Dátum vystavenia:20.9.2013
Text dodávateľskej faktúry: projektová dokumentácia na stavbu:"Prístrešok terasy kultúrneho domu Vyšné nad Hronom"
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:2013197
Dodávateľ:Služby Šarovce, p.o.
IČO: 36103080
Celková cena: 21,96
Stav zaplatenia: 2.10.2013
Dátum vystavenia:19.9.2013
Text dodávateľskej faktúry: vývoz triedeného odpadu
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:2013172
Dodávateľ:LAHER Sedlák, Želiezovce
IČO:14079526
Celková cena:354,48
Stav zaplatenia:11.10.2013
Dátum vystavenia:30.9.2013
Text dodávateľskej faktúry:montáž ohrievača vody
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:1813201528
Dodávateľ:Pow-en a.s. Bratislava,
IČO:43860125
Celková cena:43,50
Stav zaplatenia:11.10.2013
Dátum vystavenia:1.10.2013
Text dodávateľskej faktúry:el.energia KD.OÚ
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 1813201529
Dodávateľ:Pow-en, a.s. Bratislava
IČO:43860125
Celková cena:15,43
Stav zaplatenia:11.10.2013
Dátum vystavenia:1.10.2013
Text dodávateľskej faktúry: el.energia Dom smútku
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:1813201530
Dodávateľ:Pow-en, a.s. Bratislava
IČO:43860125
Celková cena:111,65
Stav zaplatenia:11.10.2013
Dátum vystavenia:1.10.2013
Text dodávateľskej faktúry:el.energia VO
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:1813201531
Dodávateľ:Pow-en, a.s. Bratislava
IČO:43860125
Celková cena:9,84
Stav zaplatenia:11.10.2013
Dátum vystavenia:1.10.2013
Text dodávateľskej faktúry: el.energia klub
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:7307828550
Dodávateľ:SPP, a.s. Bratislava
IČO:35815256
Celková cena:180,00
Stav zaplatenia:15.10.2013
Dátum vystavenia:1.10.2013
Text dodávateľskej faktúry:plyn OÚ,KD,klub
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:962013
Dodávateľ:SpOÚ Levice
IČO:00307203
Celková cena:5,10
Stav zaplatenia:11.10,2013
Dátum vystavenia:1.10.2013
Text dodávateľskej faktúry:poštovné
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:0020132966
Dodávateľ:KEO, ,s.r.o. Záhroce
IČO:36739464
Celková cena:13,50
Stav zaplatenia:15,10.2013
Dátum vystavenia:3.10.2013
Text dodávateľskej faktúry:aktualizácia 10
Dokument:

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:0182013
Dodávateľ:OZ V dlani Hrona, Kalná nad Hronom
IČO:42207380
Celková cena:38,00
Stav zaplatenia: uhradená
Dátum vystavenia: 1.10.2013
Text dodávateľskej faktúry: členský príspevok  r.2013
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:0329131530
Dodávateľ:Tekovská ekologická s.r.o. Nový tekov
IČO: 34131451
Celková cena:179,15
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:2.10.2013
Text dodávateľskej faktúry: zvoz komunálneho odpadu
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:8350056471
Dodávateľ:ZVS, a.s. Levice
IČO:36550949
Celková cena:6,35
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:30.9.2013
Text dodávateľskej faktúry:
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 3754706042
Dodávateľ:Slovak Telekom a.s.
IČO:35763469
Celková cena:50,23
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:5.10.2013
Text dodávateľskej faktúry: telefón + internet
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 5113405553
Dodávateľ: Alza.sk
IČO: 27082440
Celková cena:322,50
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:4.10.2013
Text dodávateľskej faktúry: tonery do kopírovacieho stroja (farebné + čierna)
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 7310397464
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s. Bratislava
IČO:35763469
Celková cena:12,02
Stav zaplatenia: uhradená
Dátum vystavenia:8.10.2013
Text dodávateľskej faktúry: služobný mobil
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:1130017
Dodávateľ: KOVAN, Starý Tekov
IČO:43562461
Celková cena: 1894,74
Stav zaplatenia: uhradená
Dátum vystavenia:23.10.2013
Text dodávateľskej faktúry: výroba železnej konštrukcie pod krytinu Lexan
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:2013223
Dodávateľ:Služby Šarovce, p.o. Šarovce
IČO:36103080
Celková cena:21,96
Stav zaplatenia: uhradená
Dátum vystavenia: 22.10.2013
Text dodávateľskej faktúry: vývoz triedeného odpadu
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 1813201734
Dodávateľ: Pow-en  a.s. Bratislava
IČO:43860125
Celková cena:43,50
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia: 5.11.2013
Text dodávateľskej faktúry: el. energia OÚ,KD
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 1813201735
Dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava
IČO:43860125
Celková cena:15,43
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia: 5.11.2013
Text dodávateľskej faktúry: el.energia Dom smútku
Dokument: