Faktury došlé str.8

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 1813201736
Dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO:43860125
Celková cena: 111,65
Stav zaplatenia: uhradená
Dátum vystavenia: 5.11.2013
Text dodávateľskej faktúry: el.enrgia - VO
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:1813201736
Dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava
IČO: 43860125
Celková cena:9,84
Stav zaplatenia: uhradená
Dátum vystavenia:5.11.2013
Text dodávateľskej faktúry: el.energia klub
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 6300142879
Dodávateľ: SPP a.s. Bratislava
IČO:35815256
Celková cena:285,00
Stav zaplatenia: uhradená
Dátum vystavenia:1.11.2013
Text dodávateľskej faktúry: plyn OÚ,KD, klub
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 5755688710
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO:35763469
Celková cena:50,27
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:3.11.2013
Text dodávateľskej faktúry: telefón + internet
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:7311587972
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO:35763469
Celková cena:20,63
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:18.11.2013
Text dodávateľskej faktúry:  služobný mobil
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:011382013
Dodávateľ: OLYMP - Šmrhola, Santovka
IČO:32581190
Celková cena:52,99
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:5.11.2013
Text dodávateľskej faktúry:vlajky na budovu OÚ
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:0329131746
Dodávateľ: Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov
IČO:34131451
Celková cena:282,26
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:6.11.2013
Text dodávateľskej faktúry: odvoz a uloženie komunálneho odpadu
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:0329131747
Dodávateľ: Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov
IČO:34131451
Celková cena:84,67
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:6.11.2013
Text dodávateľskej faktúry:preprava veľkoobjem. kontajnera - cintorín
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:0020133626
Dodávateľ: KEO, s.r.o. Záhrorce
IČO:36739464
Celková cena:210,36
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:12.11.2013
Text dodávateľskej faktúry: roč. licencie na rok 2014
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:1130019
Dodávateľ:KOVAN, Starý Tekov
IČO:43562451
Celková cena:2905,26
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:20.11.2013
Text dodávateľskej faktúry: výr.želez.konštrukcie pod LEXAN-prístrešok KD- doúčtovanie
Dokument:

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:11201320
Dodávateľ:KOVAN, Starý Tekov
IČO:43562451
Celková cena:210,00
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:20.11.2013
Text dodávateľskej faktúry:žľaby prístr. KD
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:2013241
Dodávateľ:Služby Šarovce, p.o. Šarovce
IČO:36103080
Celková cena:21,96
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:18.11.2013
Text dodávateľskej faktúry:za vývoz triedeného odpadu
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:130007
Dodávateľ:GPG, Galamboš, Horná Seč
IČO:37727222
Celková cena:215,94
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia: 12.11.2013
Text dodávateľskej faktúry: úprava betón.plochy (podlahy) pod prístr. KD
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:7312864884
Dodávateľ:SPP, a.s. Bratislava
IČO:35815256
Celková cena:332,00
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:1.12.2013
Text dodávateľskej faktúry: plyn
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:1813201908
Dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava
IČO:43860125
Celková cena:43,50
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:2.12.2013
Text dodávateľskej faktúry: el.energia OÚ,KD
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:1813201909
Dodávateľ:Pow-en a.s., Bratislava
IČO:43860125
Celková cena:15,43
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:2.12.2013
Text dodávateľskej faktúry: el.energia Dom smútku
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:1813201910
Dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
Celková cena:111,65
Stav zaplatenia: uhradená
Dátum vystavenia:2.12.2013
Text dodávateľskej faktúry: el.energia VO
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:1813201911
Dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO:43860125
Celková cena:9,84
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:2.12.2013
Text dodávateľskej faktúry: el.energia klub
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:4756664765
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO:35763469
Celková cena:50,74
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:3.12.2013
Text dodávateľskej faktúry: telefón + internet
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:2012558
Dodávateľ: SB PRESS s.r.o. Tlmače
IČO:36526924
Celková cena: 119,52
Stav zaplatenia: uhradená
Dátum vystavenia:29.11.2013
Text dodávateľskej faktúry: stolové kalendáre obce 2014
Dokument: