Faktury došlé str. 9

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:4756664765
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
Celková cena:50,74
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:3.12.2013
Text dodávateľskej faktúry:telefón + internet
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:,329131910
Dodávateľ:Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov
IČO:34131451
Celková cena:166,15
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:4.12.2013
Text dodávateľskej faktúry: zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:0020133902
Dodávateľ:KEO, s.r.o. Záhorce
IČO:36739464
Celková cena:98,00
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:20.11.2013
Text dodávateľskej faktúry:účastnícky poplatok - školenie
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:7312795528
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO:35763469
Celková cena:11,93
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:8.12.2013
Text dodávateľskej faktúry:služobný mobil
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 9913411
Dodávateľ: INPROST, s.r.o. Bratislava
IČO:31363091
Celková cena:52,00
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:2.12.2013
Text dodávateľskej faktúry:Obecné noviny- predplatné r.2014
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:2013263
Dodávateľ: Služby Šarovce, p.o. Šarovce
IČO:36103080
Celková cena:21,96
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:13.12.2013
Text dodávateľskej faktúry:vývoz triedeného odpadu
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:2013182
Dodávateľ:KEPS, s.r.o., Levice
IČO:34129545
Celková cena:271,85
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:16.12.2013
Text dodávateľskej faktúry:oprava verejného osvetlenia
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:111213
Dodávateľ:MoViCo  Ing. Molnár, Želiezovce
IČO:30068151
Celková cena:200,00 Eur
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:11.12.2013
Text dodávateľskej faktúry:projektová dokumentácia k projektu "Program obnovy dediny"
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:102013
Dodávateľ:František Csicsmam-MAN-stav, Želiezovce
IČO:41775015
Celková cena:180,00 Eur
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:19.12.2013
Text dodávateľskej faktúry:stavebný dozor na stavbe "Prístrešok za kultúrnym domom"
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:5757643100
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO:35763469
Celková cena:50,35
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:3.1.2014
Text dodávateľskej faktúry:telefón + internet za december 2013
Dokument:

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:0329132070
Dodávateľ:Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov
IČO:34131451
Celková cena:162,05
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:3.1.2014
Text dodávateľskej faktúry:zber,preprava a zneškodňovanie TKO
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:1813103114
Dodávateľ:Pow-en a.s. Bratislava
IČO:43860125
Celková cena:49,52
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:9.1.2014
Text dodávateľskej faktúry:vyúčtovanie el.energie v Dome smútku
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:1813103115
Dodávateľ:Pow-en, a.s. Bratislava
IČO:43860125
Celková cena:314,38
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:9.1.2014
Text dodávateľskej faktúry:vyúčtovanie el.energie VO
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:1813103116
Dodávateľ:Pow-en, a.s. Bratislava
IČO:43860125
Celková cena:68,24
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:9.1.2014
Text dodávateľskej faktúry: vyúčtovanie el.energie v klube
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:1813103117
Dodávateľ:Pow-en, a.s.Bratislava
IČO:43860125
Celková cena: - 47,36
Stav zaplatenia:
Dátum vystavenia:9.1.2014
Text dodávateľskej faktúry: vyúčt.el.energie  OÚ,KD (preplatok)
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 7400045895
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO:35763469
Celková cena:11,93 Eur
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:8.1.2014
Text dodávateľskej faktúry: služobný mobil
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:8350074736
Dodávateľ:ZVS, a.s. Nitra, OZ Levice
IČO:36550949
Celková cena: 5,08 Eur
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:31.12.2013
Text dodávateľskej faktúry:voda OÚ, KD
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:16282013
Dodávateľ:Prima banka Slovensko, a.s. Žilina
IČO:31575951
Celková cena:39,96 Eur
Stav zaplatenia: uhradená
Dátum vystavenia:19.12.2013
Text dodávateľskej faktúry: ročný poplatok za vedenie účtu MACP rok 2013
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:1814200088
Dodávateľ:Pow-en a.s. Bratislava
IČO:43860125
Celková cena:15,42
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia: 7.1.2014
Text dodávateľskej faktúry:el.energia v Dome smútku
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:1814200090
Dodávateľ:Pow-en a.s. Bratislava
IČO:43860125
Celková cena:112,57
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:7.1.2014
Text dodávateľskej faktúry: el.energia VO
Dokument: