Faktúry došlé str. 3

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:12013263
Dodávateľ:RAPID SK s.r.o
IČO:44997779
Celková cena:189,00
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:18.6.2012
Text dodávateľskej faktúry:trampolína SkyFlyer
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:7206522894
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Celková cena: 12,26
Stav zaplatenia: uhradená
Dátum vystavenia:15.6.2012
Text dodávateľskej faktúry:služobný mobil
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:2012127
Dodávateľ:Služby Šarovce
IČO:36103080
Celková cena:21,96
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:20.6.2012
Text dodávateľskej faktúry:vývoz triedeného odpadu
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:120100625
Dodávateľ:Korok Jelínek, spol.s r.o.
IČO:35845210
Celková cena:46,84
Stav zaplatenia:uhrdená
Dátum vystavenia:20.6.2012
Text dodávateľskej faktúry:korková nástenka drev.
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 31412281
Dodávateľ:našemužstvo.sk
IČO:45647755
Celková cena:50,50
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:27.6.2012
Text dodávateľskej faktúry:rozlišovačky
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:2020359
Dodávateľ:STARP TRADE, spol. s r.o.
IČO:34145907
Celková cena:6,00
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:28.6.2012
Text dodávateľskej faktúry:pohár priehľadný
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:7247551830
Dodávateľ: SPP
IČO:35815256
Celková cena:57,00
Stav zaplatenia: uhradená
Dátum vystavenia:1.7.2012
Text dodávateľskej faktúry: zemný plyn
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:2012114
Dodávateľ: Ing. Adamkovič, Topoľčany
IČO:30887232
Celková cena: 330,00
Stav zaplatenia: uhradená
Dátum vystavenia: 3.7.2012
Text dodávateľskej faktúry: za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2011
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:1812200686
Dodávateľ: Pow-en Bratislava
IČO:43860125
Celková cena:44,62
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:1.7.2012
Text dodávateľskej faktúry: za el.energiu
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:1812200687
Dodávateľ: Pow-en Bratislava
IČO:43860125
Celková cena:5,28
Stav zaplatenia: uhradená
Dátum vystavenia:1.7.2012
Text dodávateľskej faktúry: za el.energiu
Dokument:

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:1812200688
Dodávateľ:Pow-en , Bratislava
IČO:43860125
Celková cena: 114,72
Stav zaplatenia: uhradená
Dátum vystavenia: 1.7.2012
Text dodávateľskej faktúry: el.energia
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:181220689
Dodávateľ:Pow-en, Bratislava
IČO:43860125
Celková cena: 10,03
Stav zaplatenia: uhradená
Dátum vystavenia: 1,7.2012
Text dodávateľskej faktúry : za el.energiu
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:1740032935
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s Bratislava
IČO:35763469
Celková cena:55,76
Stav zaplatenia: uhradená
Dátum vystavenia: 9.7.2012
Text dodávateľskej faktúry: telefón, internet
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:0020122332
Dodávateľ:KEO, s.r.o. Záhorce
IČO:36739464
Celková cena:13,42
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia: 9.7.2012
Text dodávateľskej faktúry: aktualizácie
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:0329120959
Dodávateľ: Tekovská ekologická, s.r.o.
IČO: 34131451
Celková cena: 208,45
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:4.7.2012
Text dodávateľskej faktúry: zber, preprava a zneškodnenie odpadu
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:8250044864
Dodávateľ:ZVS, a.s Ludanská 4, Levice
IČO:36550949
Celková cena:10,09
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:30.6.2012
Text dodávateľskej faktúry: za vodu od 1.4. do 30.6.2012
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:7207583759
Dodávateľ:Slovak Telekom
IČO:35763469
Celková cena:12,26
Stav zaplatenia: uhradená
Dátum vystavenia:15.7.2012
Text dodávateľskej faktúry: za služobný mobil
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:2012151
Dodávateľ:Služby Šarovce
IČO:36103080
Celková cena:21,96
Stav zaplatenia: uhradená
Dátum vystavenia:19.7.2012
Text dodávateľskej faktúry: za vývoz triedeného odpadu
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:20121239
Dodávateľ:Hakom, s.r.o. 036 01  Martin
IČO:36000124
Celková cena:214,75 Euro
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:18.7.2012
Text dodávateľskej faktúry: za dpravné značky s príslušenstvom
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:7272545543
Dodávateľ:SPP
IČO:35815256
Celková cena:57,00 eur
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:1.8.2012
Text dodávateľskej faktúry: plyn
Dokument: