Faktúry došlé str. 2

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 0329120204
Dodávateľ: Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov 133, 93533 Nový Tekov
IČO: 34131451
Celková cena: 151,88€
Stav zaplatenia: zaplatené
Dátum vystavenia: 29.02.2012
Text dodávateľskej faktúry: Na zákl. zmluvy č. 1000026 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme:
Dokument:

 

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 1812200192
Dodávateľ: Pow-en a.s., Prievozská 4 D, 82109 Bratislava
IČO: 43860125
Celková cena: 10,03€
Stav zaplatenia: zaplatené
Dátum vystavenia: 01.03.2012
Text dodávateľskej faktúry: Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb-nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese: Vyšné nad Hronom 50 
Dokument:


 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:1812200191
Dodávateľ: Pow-en a.s., Prievozská 4 D, 82109 Bratislava
IČO: 43860125
Celková cena: 114,72€
Stav zaplatenia: zaplatené
Dátum vystavenia: 01.03.2012
Text dodávateľskej faktúry: Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb-nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby na adrese: Vyšné nad Hronom 50
Dokument:

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 1812200190
Dodávateľ: Pow-en a.s., Prievozská 4 D, 82109 Bratislava
IČO: 43860125
Celková cena: 5,28
Stav zaplatenia: zaplatené
Dátum vystavenia: 01.03.2012
Text dodávateľskej faktúry: Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb-nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese: Vyšné nad Hronom 50
Dokument:


 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 1812200189
Dodávateľ: Pow.en a.s., Prievozská 4 D, 82109 Bratislava 
IČO: 43860125
Celková cena: 44,62€
Stav zaplatenia: zaplatené
Dátum vystavenia: 01.03.2012
Text dodávateľskej faktúry: Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb-nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby na adrese: Vyšné nad Hronom 50
Dokument:


 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 7297389618
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
IČO: 35815256
Celková cena: 329€
Stav zaplatenia: zaplatené
Dátum vystavenia: 01.03.2012
Text dodávateľskej faktúry: Fakturačné obdobie 01.03.2012 - 31.03.2012
Dokument:

 

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:1010821102
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Karadžičova10, 82513 Bratislava
IČO: 35763469
Celková cena: 66,02€
Stav zaplatenia: zaplatené
Dátum vystavenia: 03.03.2012
Text dodávateľskej faktúry: Hlasové služby + internet za obdobie 01.02.2012 - 29.02.2012
Dokument:

 

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 0380/2012
Dodávateľ: Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy   
IČO: 0034006656
Celková cena: 24,00€
Stav zaplatenia:zaplatené
Dátum vystavenia: 29.02.2012
Text dodávateľskej faktúry:
Dokument: scan0001.jpg

 

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 2012054
Dodávateľ: Služby Šárovce
IČO: 36103080     
Celková cena: 21,96€
Stav zaplatenia: zaplatené
Dátum vystavenia: 20.3.2012
Text dodávateľskej faktúry:
Dokument:

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 7202871226
Dodávateľ: Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
Celková cena: 12,26€
Stav zaplatenia: zaplatené
Dátum vystavenia: 15.03.2012
Text dodávateľskej faktúry:
Dokument:

 

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 0329120345
Dodávateľ: Tekovská ekologická s.r.o.
IČO: 34131451
Celková cena: 184,51€
Stav zaplatenia: zaplatené
Dátum vystavenia: 2.4.2012
Text dodávateľskej faktúry:
Dokument:

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 0020121958
Dodávateľ: KEO s.r.o.
IČO: 36739464
Celková cena: 13,42 €
Stav zaplatenia: zaplatené
Dátum vystavenia: 05.04.2012
Text dodávateľskej faktúry:
Dokument:

 

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 8250017161
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnost a.s.
IČO: 36550949
Celková cena:6,31 €
Stav zaplatenia: zaplatené
Dátum vystavenia: 31.03.2012
Text dodávateľskej faktúry:
Dokument:

 

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 7204106050
Dodávateľ: Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
Celková cena: 12,26 €
Stav zaplatenia: zaplatené
Dátum vystavenia:15.04.2012
Text dodávateľskej faktúry:
Dokument:

 

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 9/2012
Dodávateľ: Združenie vidieckeho turizmu HRON združenie obcí   
IČO: 36105856
Celková cena: 61,97€
Stav zaplatenia: zaplatené
Dátum vystavenia: 19,04,2012
Text dodávateľskej faktúry:
Dokument:


 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 1205042
Dodávateľ: Slovgram   
IČO: 17310598
Celková cena: 33,50€
Stav zaplatenia: zaplatené
Dátum vystavenia: 19,4,2012
Text dodávateľskej faktúry:
Dokument:


 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 2012074
Dodávateľ: Služby Šárovce
IČO: 36103080
Celková cena: 21,96€
Stav zaplatenia: zaplatené

Dátum vystavenia: 20,04,2012

Text dodávateľskej faktúry:
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:7242511633
Dodávateľ:SPP
IČO:358154256
Celková cena:58 €
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:1.6.2012
Text dodávateľskej faktúry:zemný plyn
Dokument:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry:4739038301
Dodávateľ:Slovak Telekom
IČO:35763469
Celková cena:52,98 €
Stav zaplatenia:uhradené
Dátum vystavenia:3.6.2012
Text dodávateľskej faktúry: telefón, internet
Dokument:

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 0329120721
Dodávateľ:Tekovská ekologická s.r.o
IČO:34131454
Celková cena:299,67 €
Stav zaplatenia:uhradená
Dátum vystavenia:1.6.2012
Text dodávateľskej faktúry:zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu
Dokument: