Faktúry došlé str. 1

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 2011236931
Dodávateľ: WEBNODE, Westcom, s.r.o.,U vodárny 2, 61600 Brno
IČO: 25536851
Celková cena: 94,05€
Stav zaplatenia: zaplatené
Dátum vystavenia: 2011-02-05
Text dodávateľskej faktúry: Balíček Prémiových služieb Mini, 5 rokov
Dokument: https://512108e74b.cbaul-cdnwnd.com/4d47c32c212e329f69b0a74bc3a23788/200000021-90364922aa/2011236931.pd


 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 18/2011
Dodávateľ: Alexander Lelkes, SLIDER-ALPINE, 93002 Orechová Potôň 240
IČO: 36898724
Celková cena: 8775,90€
Stav zaplatenia: zaplatené
Dátum vystavenia: 26.8.2011
Text dodávateľskej faktúry: Vyúčtovacia faktúra - za renovačné práce podľa cenovej ponuky
Dokument: 18-2011 slider-alpine.pdf


 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 0020120571
Dodávateľ: KEO, s.r.o., Poľná, 99106 Záhorce
IČO: 36739464
Celková cena: 42,14, + DPH 8,43 = 50,57€
Stav zaplatenia: zaplatené
Dátum vystavenia: 12.01.2012
Text dodávateľskej faktúry: Fakturujeme Vám doplatok modulu mzdy KEO WIN
Dokument:

 

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 0020120328
Dodávateľ: KEO, s.r.o., Poľná, 99106 Záhorce
IČO: 36739464
Celková cena: 11,18, + DPH 2,24 = 13,42€
Stav zaplatenia: zaplatené
Dátum vystavenia: 12.01.2012
Text dodávateľskej faktúry: Fakturujeme Vám objednanú službu aktualizácie programu KEO, prostred. CD nosiča - č.1 / 2012
Dokument:

 

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 1/2012
Dodávateľ: Compál František, Okružná 8, 93401 Levice
IČO: 40669939
Celková cena: 50€
Stav zaplatenia: zaplatené
Dátum vystavenia: 12.01.2012
Text dodávateľskej faktúry: Fakturujem Vám za opravu vertikálnych žalúzií v kulturnom dome pri obecnom úrade.
Dokument:

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 2012000004
Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičova 10, 82513 Bratislava
IČO:35763469
Celková cena: 10,22 + DPH 2,04 = 12,26€
Stav zaplatenia: zaplatené
Dátum vystavenia: 15.01.2012
Text dodávateľskej faktúry: Faktúra za obdobie 15.12.2011 - 14.01.2012, tel.č. 0904772927
Dokument:

 

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 2012012
Dodávateľ: Služby Šarovce, 93552 Šarovce
IČO: 36103080
Celková cena: 21,96€
Stav zaplatenia: zaplatené
Dátum vystavenia: 19.01.2012
Text dodávateľskej faktúry: Fakturujeme Vám za vývoz triedeného odpadu dňa 17.1.2012 nasledovne:
Dokument:

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 7446089368
Dodávateľ: SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
IČO: 35815256
Celková cena: 1862,69€, prijaté platby za opakované dodávky 1699€, nedoplatok 163,69€
Stav zaplatenia: zaplatené
Dátum vystavenia: 21.01.2012
Text dodávateľskej faktúry: Vyúčtovacia faktura za obdobie 19.01.2011 - 18.01.2012
Dokument:

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 7257393945
Dodávateľ: SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
IČO: 35815256
Celková cena: 347€
Stav zaplatenia: zaplatené
Dátum vystavenia: 01.02.2012
Text dodávateľskej faktúry: Odber zemného plynu za obdobie 19.01.2012 - 29.02.2012
Dokument:


 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 8735059878
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava
IČO: 35763469
Celková cena: 60,55€
Stav zaplatenia: zaplatené
Dátum vystavenia: 03.02.2012
Text dodávateľskej faktúry: Faktura za služby pevnej siete za obdobie 01.02.2012 - 29.02.2012
Dokument:

 

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 2121104211
Dodávateľ: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 82108 Bratislava
IČO: 00178454
Celková cena: 14,28€
Stav zaplatenia: zaplatené
Dátum vystavenia: 01.02.2012
Text dodávateľskej faktúry: Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel
Dokument:

 

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 0329120072
Dodávateľ: Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov 133, 93533 Nový Tekov
IČO: 34131451
Celková cena: 168,38€
Stav zaplatenia: zaplatené
Dátum vystavenia: 01.02.2012
Text dodávateľskej faktúry: Na základe zmluvy č. 1000026 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme
Dokument:

 

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 0182012
Dodávateľ: Občianské združenie V dlani Hrona, Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
IČO: 00587630
Celková cena: 37€
Stav zaplatenia: zaplatené
Dátum vystavenia: 06.02.2012
Text dodávateľskej faktúry: Fakturujeme Vám členský príspevok na rok 2012
Dokument:

 


 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 1812200007 /zálohová faktura/
Dodávateľ: Pow-en a.s. Prievozská 4D, 82109 Bratislava
IČO: 43860125
Celková cena: 387,96€
Stav zaplatenia: zaplatené
Dátum vystavenia: 05.02.2012
Text dodávateľskej faktúry: Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spoteby za február 2012
Dokument:

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 7201660323
Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Celková cena: 12,26€
Stav zaplatenia: zaplatené
Dátum vystavenia: 15.02.2012
Text dodávateľskej faktúry: Faktúra za mobilné služby za obdobie 15.01 - 14.02.2012
Dokument:

 

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 2012032
Dodávateľ: Služby Šarovce, 93552 Šarovce
IČO: 36103080
Celková cena: 21,96€
Stav zaplatenia: zaplatené
Dátum vystavenia: 15.02.2012
Text dodávateľskej faktúry: Fakturujeme Vám za vývoz triedeného odpadu dňa 15.2.2012
Dokument:

 


 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: VF120206
Dodávateľ: Signo, s.r.o., Tatranská cesta 68, 03401 Ružomberok
IČO: 43930824
Celková cena: 11,40€
Stav zaplatenia: zaplatené
Dátum vystavenia: 21.02.2012
Text dodávateľskej faktúry: Fakturujeme Vám za vlajky a zástavy SR na voľby do NRSR v akciov. zlave 20%
Dokument:

 

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: B6M60800
Dodávateľ: OTTO Office/SK/ s.r.o., Dostojevského rad 5, 81109 Bratislava
IČO: 00587630
Celková cena: 94,25€
Stav zaplatenia: zaplatené
Dátum vystavenia: 22.02.2012
Text dodávateľskej faktúry: 5xxerogr.papier 1ks, papier 5ks-kart, xerogr papier sada 1ks, xerogr.pap.1ks, tonerq2612A+kal.1ks
Dokument:

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 0020121501
Dodávateľ: KEO, s.r.o.,Poľná, 99106 Záhorce
IČO: 36739464
Celková cena: 23,88
Stav zaplatenia: zaplatené
Dátum vystavenia: 23.02.2012
Text dodávateľskej faktúry: Fakturujeme Vám doplatok pre KEO WIN MODULY
Dokument:

 

Dodávateľská faktúra
Číslo faktúry: 0112020886
Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
IČO: 31396674
Celková cena: 319,98€
Stav zaplatenia: zaplatené
Dátum vystavenia: 23.02.2012
Text dodávateľskej faktúry: Jedálne kupóny nomin. hodn. 3,80, 80ks, +odplata+poplatok za doruč. a balné
Dokument: