Faktúry odoslané strana 1

 

Odberateľská faktúra
Číslo faktúry: 2013000001
Odberateľ: METAL SERVIS Recycling, s.r.o. Príboj 549, Slovenská Ľupča
IČO:0036622630
Celková cena:6,27
Stav zaplatenia: uhradená
Dátum vystavenia:23.10.2013
Text odberateľskej faktúry: za odobratý elektroodpad za základe dodacieho listu
Dokument:

 

 

Odberateľská faktúra
Číslo fraktúry:2013000002
Odberateľ:Slovak Telekom
IČO: 35763469
Celková cena:141,95
Stav zaplatenia:
Dátum vystavenia:13.11.2013
Text odberateľskej faktúry: nájom + služby
Dokument:

 

 

Odberateľská faktúra
Číslo faktúry: 2013000003
Odberateľ: Ing.Igor Psársky, Tlmače
IČO: 0030386926
Celková cena:126,69
Stav zaplatenia:
Dátum vystavenia:13.11.2013
Text odberateľskej faktúry: nájom ornej pôdy 2013
Dokument:

 

 

Odberateľská faktúra
Číslo faktúry:2013000004
Odberateľ:GAMOTA AGRO Ing.,  Pásztor Ján
IČO:003411786
Celková cena: 342,90
Stav zaplatenia:
Dátum vystavenia: 13.11.2013
Text odberateľskej faktúry:nájom ornej pôdy 2013
Dokument:

 

 

Odberateľská faktúra
Číslo faktúry:2013000005
Odberateľ:Ing. Kovács Július, Levice
IČO:0037860151
Celková cena:31,87
Stav zaplatenia:
Dátum vystavenia:14.11.2013
Text odberateľskej faktúry:nájom ornej pôdy 2013
Dokument:

 

 

Odberateľská faktúra
Číslo faktúry:
Odberateľ:
IČO:
Celková cena:
Stav zaplatenia:
Dátum vystavenia:
Text odberateľskej faktúry:
Dokument:

 

 

Odberateľská faktúra
Číslo faktúry:
Odberateľ:
IČO:
Celková cena:
Stav zaplatenia:
Dátum vystavenia:
Text odberateľskej faktúry:
Dokument:

 

 

Odberateľská faktúra
Číslo faktúry:
Odberateľ:
IČO:
Celková cena:
Stav zaplatenia:
Dátum vystavenia:
Text odberateľskej faktúry:
Dokument:

 

 

Odberateľská faktúra
Číslo faktúry:
Odberateľ:
IČO:
Celková cena:
Stav zaplatenia:
Dátum vystavenia:
Text odberateľskej faktúry:
Dokument:

 

 

Odberateľská faktúra
Číslo faktúry:
Odberateľ:
IČO:
Celková cena:
Stav zaplatenia:
Dátum vystavenia:
Text odberateľskej faktúry:
Dokument: