Katalóg zmlúv strana 2

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Úrazové poistenie
Dátum zverejnenia: 08.11.2011
Dátum účinnosti: 01.11.2011
Dátum platnosti do: 30.04.2012

 

Identifikácia zmluvy
Č. zmluvy: 156/2011/25
Objednávateľ: obec Vyšné nad Hronom, obecný úrad č. 57, IČO: 00587630
Dodávateľ: Komunálna posťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava
IČO: 31595545
Názov zmluvy: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 3205121411

 

Cenové plnenie
Zmluvne dohodnutá čiastka: 6 pracovných miest x 3,25€
Celková čiastka: 19,50€

 

Dokument
zmluva č. 156-2011-25.pdf

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dodatok k zmluve o dodávke elektriny
Dátum zverejnenia: 20.01.2012
Dátum účinnosti: 01.01.2012
Dátum platnosti do:31.12.2012

 

Identifikácia zmluvy
Č. zmluvy: 28/2011
Objednávateľ: obecný úrad Vyšné nad Hronom 57, IČO: 587630
Dodávateľ: Pow-en a.s., Ing. Ladislav Lörinc, Prievozská 4D, 82109 Bratislava
IČO: 43860125
Názov zmluvy: Dodatok k zmluve o dodávke elektriny vrátanie prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb, uzatvorenej dňa 27.9.2010, č.zmluvy: 29/2011/K

 

Cenové plnenie
Zmluvne dohodnutá čiastka: Jednotarif 2012 - 0,06851€/kWH,  Dvojtarif 2012 - VT 0,08006, NT 0,05645€/kWH
Celková čiastka: priebežne podľa spotreby

 

Dokument
Zmluva č. 182-28-2011.pdf

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zmluva o poskytnutí daru
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:6.6.2012
Dátum platnosti do: neuvedené

 

Identifikácia zmluvy
Č. zmluvy:119/2012
Objednávateľ: Reformovaná kresťanská cirkev Vyšné nad Hronom
Dodávateľ:Obec Vyšné nad Hronom
IČO:00587630
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí daru

 

Cenové plnenie
Zmluvne dohodnutá čiastka:100,00 EURO
Celková čiastka:100,00 EURO

 

Dokument
 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:1.6.2012
Dátum platnosti do:31.12.2012

 

Identifikácia zmluvy
Č. zmluvy:5/2012
Objednávateľ: Obec Vyšné nad Hronom
Dodávateľ:Nitriansky samosprávny kraj
IČO:37861298
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu

 

Cenové plnenie
Zmluvne dohodnutá čiastka:230,00 EURO
Celková čiastka:230,00 EURO

 

Dokument
 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
Dátum zverejnenia:25.7.2012
Dátum účinnosti:3.7.2012
Dátum platnosti do: 30.11.2013

 

Identifikácia zmluvy
Č. zmluvy:137/2012
Objednávateľ:Obec Vyšné nad Hronom
Dodávateľ: Ing. Adamkovič, audítor, licencia Slovenskej komory audítorov č.491
IČO:30887232
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

 

Cenové plnenie
Zmluvne dohodnutá čiastka:350,00 EURO
Celková čiastka:350,00 EURO

 

Dokument
 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
Dátum zverejnenia:25.7.2012
Dátum účinnosti:25.7.2012
Dátum platnosti do:25.7.2012

 

Identifikácia zmluvy
Č. zmluvy: 143/2012
Objednávateľ:Obec Vyšné nad Hronom
Dodávateľ:Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s.
IČO:35942436
Názov zmluvy: Zmluva o elektronickej komunikácii

 

Cenové plnenie
Zmluvne dohodnutá čiastka:neuvedená
Celková čiastka:neuvedená

 

Dokument
 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Auditorské služby
Dátum zverejnenia:24.7.2013
Dátum účinnosti:24.7.2013
Dátum platnosti do:

 

Identifikácia zmluvy
Č. zmluvy:2013
Objednávateľ:Obec Vyšné nad Hronom
Dodávateľ: Ing. Adamkovič  Jozef, Orgovánová 2565/7 Topoľčany
IČO: 30887232
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

 

Cenové plnenie
Zmluvne dohodnutá čiastka:350,00 eur
Celková čiastka:350,00 eur

 

Dokument
 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nájomná zmluva
Dátum zverejnenia:6.9.2013
Dátum účinnosti:6.9.2013
Dátum platnosti do:

 

Identifikácia zmluvy
Č. zmluvy:2013
Objednávateľ: Balyová Jolana,Vyšné nad Hronom 3
Dodávateľ:Obec Vyšné nad Hronom
IČO:
Názov zmluvy: Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

 

Cenové plnenie
Zmluvne dohodnutá čiastka: 20,00 eur
Celková čiastka:20,00 eur

 

Dokument
 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku z dotácie NSK
Dátum zverejnenia:23.9.2013
Dátum účinnosti:23.9.2013
Dátum platnosti do:31.12.2013

 

Identifikácia zmluvy
Č. zmluvy:200/2013
Objednávateľ:Obec Vyšné nad Hronom
Dodávateľ: Občianske združenie  V dlani Hrona, Kalná nad Hronom
IČO:42207380
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK pre impllementáciu integrovaných stratégií miestneho rozvoja k projektu  OZVDH/NSK2/2013V01-04

 

Cenové plnenie
Zmluvne dohodnutá čiastka: 1800,00 eur
Celková čiastka:1800,00 eur

 

Dokument
 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:
Dátum platnosti do:

 

Identifikácia zmluvy
Č. zmluvy:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
IČO:
Názov zmluvy:

 

Cenové plnenie
Zmluvne dohodnutá čiastka:
Celková čiastka:

 

Dokument
 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:
Dátum platnosti do:

 

Identifikácia zmluvy
Č. zmluvy:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
IČO:
Názov zmluvy:

 

Cenové plnenie
Zmluvne dohodnutá čiastka:
Celková čiastka:

 

Dokument
 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:
Dátum platnosti do:

 

Identifikácia zmluvy
Č. zmluvy:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
IČO:
Názov zmluvy:

 

Cenové plnenie
Zmluvne dohodnutá čiastka:
Celková čiastka:

 

Dokument
 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:
Dátum platnosti do:

 

Identifikácia zmluvy
Č. zmluvy:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
IČO:
Názov zmluvy:

 

Cenové plnenie
Zmluvne dohodnutá čiastka:
Celková čiastka:

 

Dokument
 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:
Dátum platnosti do:

 

Identifikácia zmluvy
Č. zmluvy:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
IČO:
Názov zmluvy:

 

Cenové plnenie
Zmluvne dohodnutá čiastka:
Celková čiastka:

 

Dokument
 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:
Dátum platnosti do:

 

Identifikácia zmluvy
Č. zmluvy:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
IČO:
Názov zmluvy:

 

Cenové plnenie
Zmluvne dohodnutá čiastka:
Celková čiastka:

 

Dokument