Katalóg zmlúv strana 1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zmluva o odovzdávaní údajov platobného styku e-Banka 
Dátum zverejnenia: 11.05.2011
Dátum účinnosti: 12.01.2011
Dátum platnosti do: neurčito

 

Identifikácia zmluvy
Č. zmluvy: LVC0001/2011
Objednávateľ: obec Vyšné nad Hronom, obecný úrad, 93531 Vyšné nad Hronom, IČO: 00587630
Dodávateľ: Dexia banka Slovensko a.s.
IČO: 31 575 951
Názov zmluvy: Zmluva o odovzdávaní údajov platobného styku e-Banka

 

Cenové plnenie
Zmluvne dohodnutá čiastka: Podľa platného Sadzobníka poplatkov za poskytovanie bankových služieb banky
Celková čiastka: Nie je stanovená, podľa sadzobníka poplatkov pravidelným mesačným odúčtovaním poplatkov z účtu klienta

 

Dokument
Zmluva č. LVC0001-2011.pdf

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zmluva o pripojení  
Dátum zverejnenia: 12.05.2011
Dátum účinnosti: 28.03.2011
Dátum platnosti do: neurčito

 

Identifikácia zmluvy
Č. zmluvy: 9904154019
Objednávateľ: obec Vyšné nad Hronom, obecný úrad, 93531 Vyšné nad Hronom, IČO: 00587630
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava
IČO: 35 763 469
Názov zmluvy: Zmluva o pripojení

 

Cenové plnenie
Zmluvne dohodnutá čiastka: 1-3 mesiac 1,20€ s DPH, 4-30 mesiac 17,99€ s DPH
Celková čiastka: neudáva sa

 

Dokument
Zmluva o pripojení.pdf

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dohoda 
Dátum zverejnenia: 12.05.2011
Dátum účinnosti: 01.05.2011
Dátum platnosti do: 31.10.2011

 

Identifikácia zmluvy
Č. zmluvy: 6/2011
Objednávateľ: obec Vyšné nad Hronom, obecný úrad, 93531 Vyšné nad Hronom, IČO: 00587630
Dodávateľ: Edita Ácsová, Vyšné nad Hronom č. 23
IČO:
Názov zmluvy: Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

 

Cenové plnenie
Zmluvne dohodnutá čiastka: nie je žiadná, nakoľko ide o aktivačnú činnosť
Celková čiastka: nie je

 

Dokument
Dohoda 6-2011.pdf

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dohoda 
Dátum zverejnenia: 12.05.2011
Dátum účinnosti: 01.05.2011
Dátum platnosti do: 31.10.2011

 

Identifikácia zmluvy
Č. zmluvy: 7/2011
Objednávateľ: obec Vyšné nad Hronom, obecný úrad, 93531 Vyšné nad Hronom, IČO: 00587630
Dodávateľ: Tibor Kováč, Vyšné nad Hronom č. 19
IČO:
Názov zmluvy: Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

 

Cenové plnenie
Zmluvne dohodnutá čiastka: nie je žiadná, nakoľko ide o aktivačnú činnosť
Celková čiastka: nie je

 

Dokument
Dohoda 7-2011.pdf

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dohoda 
Dátum zverejnenia: 12.05.2011
Dátum účinnosti: 01.05.2011
Dátum platnosti do: 31.11.2011

 

Identifikácia zmluvy
Č. zmluvy: 8/2011
Objednávateľ: obec Vyšné nad Hronom, obecný úrad, 93531 Vyšné nad Hronom, IČO: 00587630
Dodávateľ: Gabriela Klimentová, Vyšné nad Hronom č. 52
IČO:
Názov zmluvy: Dohoda o podmienkách vykonávania menších obecných služieb pre obec

 

Cenové plnenie
Zmluvne dohodnutá čiastka: nie je žiadna, nakoľko ide o aktivačnú činnosť
Celková čiastka: nie je

 

Dokument
Dohoda 8-2011.pdf                                                                                 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dohoda 
Dátum zverejnenia: 12.05.2011
Dátum účinnosti: 01.05.2011
Dátum platnosti do: 31.10.2011

 

Identifikácia zmluvy
Č. zmluvy: 9/2001
Objednávateľ: obec Vyšné nad Hronom, obecný úrad, 93531 Vyšné nad Hronom, IČO: 00587630
Dodávateľ: Štefan Szánya, Vyšné nad Hronom č. 60
IČO:
Názov zmluvy: Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

 

Cenové plnenie
Zmluvne dohodnutá čiastka: nie je žiadna, nakoľko ide o aktivačnú činnosť
Celková čiastka: nie je

 

Dokument
Dohoda 9-2011.pdf

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 
Dátum zverejnenia: 30.05.2011
Dátum účinnosti: 01.05.2011
Dátum platnosti do: 31.10.2011

 

Identifikácia zmluvy
Č. zmluvy: 3205107911
Objednávateľ: obec Vyšné nad Hronom, Obecný úrad č. 57, 93531 Dolná Seč
Dodávateľ: Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group, Štefánikova 8, 81105 Bratislava
IČO: 31 595 545
Názov zmluvy: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

 

Cenové plnenie
Zmluvne dohodnutá čiastka: 13€ jednorázovo
Celková čiastka: 13€

 

Dokument
zmluva č. 3205107911.pdf (962,6 kB)

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu 
Dátum zverejnenia: 06.06.2011
Dátum účinnosti: 27.05.2011
Dátum platnosti do: 31.12.2011

 

Identifikácia zmluvy
Č. zmluvy: 178/2011
Objednávateľ: obec Vyšné nad Hronom, obecný úrad č. 57, IČO: 00587630
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova tr. 69, 94901 Nitra
IČO: 37861298
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 4/2010

 

Cenové plnenie
Zmluvne dohodnutá čiastka: 200€
Celková čiastka: 200€

 

Dokument
Zmluva č. 178-2011.pdf (1,8 MB)                                                                                                                                                                                                            

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dohoda o vykonaní práce /zrušené/
Dátum zverejnenia: 07.07.2011
Dátum účinnosti: 03.06.2011
Dátum platnosti do: 15.06.2011

 

Identifikácia zmluvy
Č. zmluvy: 
Objednávateľ: 
Dodávateľ: 
IČO:
Názov zmluvy:

 

Cenové plnenie
Zmluvne dohodnutá čiastka: 
Celková čiastka: 

 

Dokument
 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dohoda o vykonaní práce /zrušené/
Dátum zverejnenia: 07.07.2011
Dátum účinnosti: 04.07.2011
Dátum platnosti do: 15.07.2011

 

Identifikácia zmluvy
Č. zmluvy: 
Objednávateľ: 
Dodávateľ: 
IČO:
Názov zmluvy: 

 

Cenové plnenie
Zmluvne dohodnutá čiastka:
Celková čiastka: 

 

Dokument
 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 
Dátum zverejnenia: 07.07.2011
Dátum účinnosti: 16.06.2011
Dátum platnosti do: 30.11.2012

 

Identifikácia zmluvy
Č. zmluvy: 13/2011 
Objednávateľ: obec Vyšné nad Hronom, obecný úrad č. 57, IČO: 00587630
Dodávateľ: Ing. Jozef Adamkovič, Orgovánová 2565/7, 95501 Topoľčany
IČO: 30887232
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb za účtovné obdobie roku 2011

 

Cenové plnenie
Zmluvne dohodnutá čiastka: 275€, +DPH 20% 55€
Celková čiastka: 330€,

 

Dokument
Zmluva č. 13-2011.pdf (1,3 MB)

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zmluva o dielo 
Dátum zverejnenia: 07.07.2011
Dátum účinnosti: 22.06.2011
Dátum platnosti do: do dokončenia diela, 25.07.2011

 

Identifikácia zmluvy
Č. zmluvy: 95/2011/14
Objednávateľ: obec Vyšné nad Hronom 57, obecný úrad IČO: 00587630
Dodávateľ: SLIDER-ALPINE, Lelkes Alexander, 93002 Orechová Potôň, č.240
IČO: 36898724
Názov zmluvy: Zmluva o dielo na rekonštrukčné práce /požiarna zbrojnica/

 

Cenové plnenie
Zmluvne dohodnutá čiastka: 8775,90€ s DPH
Celková čiastka: 8775,90€ 

 

Dokument
Zmluva č. 95-2011-14.pdf (1,7 MB)

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zmluva int.č. 17/2011/124
Dátum zverejnenia: 23.09.2011
Dátum účinnosti: 01.03.2011
Dátum platnosti do: neurčito

 

Identifikácia zmluvy
Č. zmluvy: 100049660
Objednávateľ: Zlatica Tóthová, 93531 Vyšné nad Hronom
Dodávateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Mamateyova 17, 85005 Bratislava, zast. Marianom Faktorom
IČO: 35937874
Názov zmluvy: Zmluva o využívaní elektronických služieb

 

Cenové plnenie
Zmluvne dohodnutá čiastka: neuvedeno
Celková čiastka: neuvedeno

 

Dokument
17-2011-124 zmluva č. 100049660 VZP.pdf

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dohoda
Dátum zverejnenia: 23.09.2011
Dátum účinnosti:16.09.2011
Dátum platnosti do: neurčito

 

Identifikácia zmluvy
Č. zmluvy: 16/2011
Objednávateľ: obec Vyšné nad Hronom, zast. Zlatica Tóthová
Dodávateľ: Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta 8 a 10, 81363 Bratislava, zast. Ing. Ľuboš Lopatka PhD.
IČO: 30807484
Názov zmluvy: Dohoda o podmienkach elektronickej komunikácie uzavretá poľa zákona č. 461/2003 o soc. poist.

 

Cenové plnenie
Zmluvne dohodnutá čiastka: neuvedeno
Celková čiastka: neuvedeno

 

Dokument
Dohoda 16-2011.pdf

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zmluva o nájme
Dátum zverejnenia: 26.10.2011
Dátum účinnosti: 01.01.2011
Dátum platnosti do:31.12.2016

 

Identifikácia zmluvy
Č. zmluvy: 142/2011/19
Objednávateľ: /prenajímatel, vlastník/ obec Vyšné nad Hronom, IČO: 00587630, parcela č. 219/4,290/1,310,219/6, spolu 6.3465ha
Dodávateľ: /Nájomca/ BIO SEMAG, s.r.o., Na Hrebienku 40, 81102 Bratislava
IČO: 36858943
Názov zmluvy: Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy - pozemkov

 

Cenové plnenie
Zmluvne dohodnutá čiastka: 54€ za 1 ha/1 rok
Celková čiastka: 342,71€/1 rok = 2056,26€/6 rokov

 

Dokument
Zmluva č. 142-2011-19.pdf