Strana 4

 

objednávka č. 179/2015
Názov : stravné kupóny
Dátum : 10.8.2015
Dodávateľ : LE CHEQUE DEJEUNER
Objednávateľ : Obec Vyšné nad Hronom
Dokument:
 
 
                                                               objednávka č.197/2015
Názov: oprava kazet.stropu v KD,v klube, vyčist.,lakov. parkiet v KD
Dátum: 7.9.2015
Dodávateľ:GPG - Galambos,Horná Seč
Objednávateľ:Obec Vyšné nad Hronom
Dokument:
 
 
objednávka č.198/2015
Názov : revízia elektroinštalácie v KD, OÚ
Dátum : 7.9.2015
Dodávateľ : KEPS, s.r.o. Levice
Objednávateľ : Obec Vyšné nad Hronom
Dokument:
 
 
objednávka č.211/2015
Názov: zemné práce
Dátum: 23.9.2015
Dodávateľ: ZVS, a.s. odštepný závod Levice, Ludanská 4
Objednávateľ: Obec Vyšné nad Hronom
Dokument:
 
 
objednávka č.214/2015
Názov : periodická prehliadka plynových spotrebičov  OÚ, KD
Dátum :28.9.2015
Dodávateľ : Erik Sedlák - LAHER, Želiezovce, Adyho 9
Objednávateľ : Obec Vyšné nad Hronom
Dokument:
 
 
objednávka č.223/2015
Názov: oprava elektroinštalácie v kultúrnom dome
Dátum: 8.10.2015
Dodávateľ: KEPS, s.r.o. Levice
Objednávateľ: Obec Vyšné nad Hronom
Dokument:
 
 
objednávka č.227/2015
Názov :stravné kupóny
Dátum : 15.10.2015
Dodávateľ : LECHEQUE DEJEUNER, Bratislava
Objednávateľ : Obec Vyšné nad Hronom
Dokument:
 
objednávka č.231/2015
Názov: predmety na výzdobu
Dátum: 21.10.2015
Dodávateľ: Ludecor
Objednávateľ: Obec Vyšné nad Hronom
Dokument:
 
objednávka č.238/2015
Názov : tonery do tlačiarní
Dátum : 3.11.2015
Dodávateľ : MagicPrint, s.r.o.,  Bratislava
Objednávateľ : Obec Vyšné nad Hronom
Dokument:
 
 
objednávka č.244/2015
Názov: účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016
Dátum: 19.11.2015
Dodávateľ: RVC Nitra
Objednávateľ:Obec Vyšné nad Hronom
Dokument: