Strana 5

 

objednávka č.265/2015
Názov : konferenčné stoličky
Dátum :9.12.2015
Dodávateľ : Confer, s.r.o. Banská  Bystrica
Objednávateľ : Obec Vyšné nad Hronom
Dokument:
 
 
objednávka č.271/2015
Názov: rekonštrukcia veľkej sály KD
Dátum: 11.12.2015
Dodávateľ: Csicsman - MAN.Stav., Želiezovce
Objednávateľ:Obec Vyšné nad Hroom
Dokument:
 
 
objednávka č.272/2015
Názov : výmena dlažby v KD
Dátum :11.12.2015
Dodávateľ : Csicsman - MAN.Stav. Želiezovce
Objednávateľ : Obec Vyšné nad Hronom
Dokument:
 
 
objednávka č.292/2015
Názov: osadenie obecných vývesných tabúľ
Dátum: 16.12.2015
Dodávateľ: Csicsman - MAN.Stav. Želiezovce
Objednávateľ: Obec Vyšné nad Hronom
Dokument:
 
 
 
Názov :
Dátum :
Dodávateľ :
Objednávateľ :
Dokument:
 
 
 
Názov:
Dátum: 
Dodávateľ:
Objednávateľ:
Dokument:
 
 
 
Názov :
Dátum :
Dodávateľ :
Objednávateľ :
Dokument:
 
 
Názov:
Dátum: 
Dodávateľ:
Objednávateľ:
Dokument:
 
 
Názov :
Dátum :
Dodávateľ :
Objednávateľ :
Dokument:
 
 
 
Názov:
Dátum: 
Dodávateľ:
Objednávateľ:
Dokument: