Zmluva č. 167/POD-ZD2-27/15 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny