Zmluva č. 171/2015 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry