Kontakt

Obecný úrad: Vyšné nad Hronom 57, 935 31                                    IČO: 00587630

 

Telefón: 036 6330 250

Email: obec.vysnenadhronom@stonline.sk

 

Starostka obce: Eva Madarásová

Mobil: 0911 923 021