Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce

Vyhl.kandit.starostka obce.PDF (459617)

 

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

Vyhl.kandit. poslanci OZ.PDF (527891)

 

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Vyšné nad Hronom

podľa par.16 ods.9 zákona SNR č.346/90 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z.n.