Voľby 2016

Informácie: Voľby 2016 (Informácie sú dostupné v slovenskom a maďarskom jazyku.)

Oznámenie o delegovaní člena do OVK je možné zaslať na e-mailovú adresu: obec.vysnenadhronom@stonline.sk