Zmluvy - celé znenie

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

Úrazové poistenie KP poist.VPP.PDF (2075979)

Dohoda UPSVR 2014/286648

doh.ÚPSVar (1).PDF (2751159)

Zmluva o dielo č. 243/2014

ZML okná KD 243_2014.PDF (2678545)

NZ Motošková - o prenájme nebytových priestorov

NZ Motošková - o prenájme nebytových priestorov.pdf (1247401)

Dodatok č. 4 k zmluve o dodávkach elektriny

Dodatok č. 4 k zmluve o dodavkach elektriny.pdf (1807556)

Dohoda - občania v hmotnej núdzi

Zml.hmot.núdza.pdf (3,5 MB)

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>